HISTORIE SBORU

Historie hasičů v Bošovicích

Za poslední dvě stovky let se technický pokrok a s ním i hasičská technika na zdolávání požárů posunula o neuvěřitelný kus vpřed. Od hašení vědry a koši na vodu, až po dnešní cisterny a vysokotlaká čerpadla. Prvním impulsem pokroku bylo nařízení ,,O nutném opatřením proti ohni'' které se v Bošovicích zavedlo v roce 1847. V přístřešku ,,šopě'' byly stále k dispozici koše na vodu a hasební nářadí pro případ požáru.

V roce 1861 pořídily obce Velké Hostěrádky, Bošovice, Otnice a Lovčičky společným nákladem ,,stříkač'', předchůdce dnešní cisterny, do které se však voda nabírala vědry. Uskladněna byla v Bošovicích, a odtud vyjížděla k požárům do okolních obcí. Takto sloužila až do první světové války, kdy padla za oběť válečným účelům.

Oficiální historie sboru se začala psát roku 1884, kdy se na popud místního hostinského a mecenáše p. Majerhofera sešli mladší hospodáři a v počtu 25 mužů založili sbor hasičů, prvnív tehdejším Hustopečském hejtmanství. Začátky nebyly lehké, chyběli peníze na výzbroj a výstroj a podle kronik nebyla hasičům nakloněna ani obec. Sbor si však získal vážnost svou činností dle hesla ,, Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci''.

V roce 1898 byla zakoupena ruční koňská stříkačka za tehdy 850 zlatých. Členové sboru a obec se museli zadlužit u výrobce, ale své závazky včas splatili. Tento stroj sloužil aktivně u sboru až do padesátých let dvacátého století, poté skončil přes třicet let na jednom z mlatů, kde jej našli a ke stému výročí sboru zrekonstruovali tehdejší členové. Od té doby si staré koňky vážíme jako vzpomínku na dobu našich prapradědů a začátky hasičů v Bošovicích.

Ale zpět k historii. Střídala se jako všude doba rozkvětu a strádání, ale bošovštíhasiči neměli v minulosti nikdy méně než 20 členů. Po pořízení nové stříkačky se kronika zmiňuje že,, všechno členstvo pookřálo'' naopak v období první a druhé světové války nastal útlum v činnosti. Na bojiště první války bylo odveleno 22 z 33 členů a tři z nich se nazpět nevrátili. V meziválečném období se podařila postavit nová hasičská zbrojnice, která po velké rekonstrukci v letech 1990-1993 slouží našemu účelu dodnes. Bohužel i přes velké snahy se nepodařilo získat až do roku 1946 motorovou stříkačku. První čerpadlo na motor se získalo z válečné kořisti a poté koupil sbor také sanitní vůz Packard.

V poválečných letech, i když se činnost zúžila na prevenci proti požárům, hasiči se nuceně přejmenovali na požárníky, a cvičení se provádělo pouze u nádrže u rybníčku se díky obětavým členům kteří se vždy starali o mládež udržel sbor na vysoké úrovni. S technikou, ke které patřiladlouhá léta Tatra 805 se jezdilo udržovat vztahy nejen v rámci okrsku Otnice, ale mnohdy i na okresní soutěže v požárním sportu, kde jsme sice nikdy nepatřili ke špičce, ale ostudu jsme neudělali. 

V porevolučním období, tedy po roce 1989 se výrazně zlepšily vztahy s obcí, hasiči jsou vždy nápomocni např. při údržbě komunikací po bouřkách, starají se o údržbu rybníka ,,na Škrabánově'' který se stal jejich cvičištěm a vypomáhají technikou občanům. Obec je také zřizovatelem zásahové jednotky. Za posledních dvacet let se na zasahující hasiče kladou stále větší nároky, proto bylo třeba zajistit modernější techniku. Díky obětavosti tehdejšího velitele jednotky p. Jaroslava Bohdálka se podařilo sehnat vůz Avia A31 který u sboru výborně sloužil v letech 1998-2017. Také díky jeho zásluze stojí od roku 2006 v garáži CAS Tatra 148, kterou zásahová jednotka používá jako prvozásahové vozidlo. Zásluhou obce byli také hasiči vybaveni dýchací technikou, vysílačkami a moderními zásahovými obleky.

Tolik k historii. Ale co je to historie? Může to být doba před více než sto lety, ale také včerejší den. Všechna popisovaná období tvořili členové sboru na které při výročích vzpomínáme. Mezi nejvýraznější bošovské hasičské osobnosti patřili a patří:

Antonín Svoboda - zakládající člen, náčelník, starosta

Jiří Ondrůj - náčelník a matrikář (kronikář), župní starosta v meziválečném období

František Křivan - starosta, župní náčelník

Jiří Skulínek - členem od r. 1951, předsedav letech 1978 - 1990, poté starosta do roku 2001

Konstantin Matyáš - členem od r. 1950, velitel v letech 1965 - 1981

Josef Musil - členem od r. 1967

Jaroslav Bohdálek - členem od r. 1972, velitel v letech 1981 - 2009