Aktuality

Zprávy z bošovské hasičky - Září 2021

1. září 2021

Zdravím všechny členy SDH Bošovice

V minulých zprávách z hasičky jsem zval na akce hasičů v prázdninových měsících.

Napřed se ale vrátím v čase na konec června, kdy členové zásahové jednotky v rámci pomoci postiženým oblastem po tornádu pomáhali v prostoru Hodonín-Bažantnice. Dnes již bývalý skautský tábor odklízeli spolu z vojáky České armády.

Prázdniny jsou pro většinu z nás časem odpočinku a dovolených. Doufám že jste si našli také čas na relaxaci. Mladí hasiči v tomto čase uspořádali čtyřdenní tábor, letos na chatě u Koberských myslivců. Počasí bylo ryze letní, koupání a výletů do okolí si děti užili, ale také stačili nacvičit choreografii k hasičské fontáně, kterou předvedli napřed v Olšanech a poté na Bošovském rybníku. Smutnou realitou naší mládežnické základny je fakt, že děti dospívají do věku, kdy s nimi nemáme možnost jezdit po soutěžích. Dva ze starších žáků dospěli do dorostu, některé starší kluky přestal hasičský kroužek bavit, takže máme v současnosti šest starších žáků a dva mladší. Pozitivem ale je že Kája Kouřilová a Eliška Konečná účastí na letní škole v Jánských Koupelích získali titul instruktora mládeže a mohou tak pomáhat vedoucím ve výchově nových hasičů. Proto také plánujeme do budoucna nábor dětí ve škole.

Další prázdninovou akcí našeho sboru byl pravidelný letní tábor ve Vřesovicích. Provozně se o týdenní pobyt stará skupina ,,táborníků", ve které je několik našich členů, ale sbor se o tuto akci stará finančně a technicky.

V červenci se pořídily nové prostředky pro mladé hasiče, včetně plovoucího čerpadla díky dotacím, za jejichž zpracování musím poděkovat Aleši Matyášovi.

Dostávám se k akcím, které se konaly v září. Letošní zájezd konaný 11. září si vzal na starost Radim Pavliňák. Podívali jsme se na rozhlednu u Kobylí, rodinnou čokoládovnu v Čejči, hasičskou zbrojnici v Rohatci, zámek ve Strážnici a zakončení s večeří bylo na Podkově v Kloboukách. Problém byl v naplnění autobusu. Jelo pouze 32 účastníků, ale také v menším počtu byla skvělá nálada.

Ale nabyly jen zábavné akce. 19. září, přesně v poledne jsme pietní akcí uctili památku dvou kolegů z nedalekých Koryčan, kteří zahynuli při zásahu úniku plynu a následném výbuchu. Zapojili jsme se tím do celorepublikové spontánní akce dobrovolných hasičů.

Chtěl bych Vás pozvat na chystané akce:

16.října - Mladí hasiči sezůčastní okresní soutěže Plamen v Kozlanech

17. října dopoledne - V rámci akce 72 hodin budou naši členové zvelebovat okolí rybníku na Škrabánově. Samozřejmě se můžete přidat.

23. října od 16.00 hod se bude konat ČLENSKÁ SCHŮZE v hasičské zbrojnici.

Hlavním bodem bude předání ocenění za 70 let členství Jiřímu Skulínkovi, ale také odměnění dalších členů. Po skončení oficiální části nezapomeňte pozvat také své drahé manželky a manžele.

Přeji všem členům příjemný podzim - Skulínek Aleš

Zprávy z bošovské hasičky - Prázdniny 2021

1. července 2021

Vážení členové SDH Bošovice,

v rukou držíte další informační list o činnosti našeho sboru. V předchozích zprávách jsme vás zvali k připravovaným červnovým akcím. Na brigádě dne 12. června se nám podařilo uklidit plechovou garáž a odvézt léta ukládané zbytečnosti na sběrný dvůr. Do areálu bývalého statku, kde máme uloženou Avii, jsme pak přesunuli starší hasičský materiál. Avii jsme rovnou trochu provětrali - i po delší odstávce v podobě ročního stání nastartovala krásně na pěti metrech! Po projížďce jsme podložili kola a dovnitř jsme naložili starší hadice, proudnice a další potřebný materiál. Od pana Pospíšila jsme byli ujištěni, že můžeme vůz v areálu parkovat i nadále. Zároveň nás již upozornil na plánované opravy střechy v roce 2023, kdy bude třeba najít vozidlu na nějaký čas jiné parkovací místo. Prostor pro parkování během oprav zatím nebyl nalezen. Za další úspěch červnové brigády v hasičce považujeme instalaci odsávání výfukových plynů z naší CAS a následnou montáž výsuvného osvětlovacího stožáru. Moc děkujeme všem, kteří se brigády zúčastnili a přiložili pomocnou ruku k dílu.

Dne 26. června pořádal náš sbor sportovní odpoledne a večerní zábavu na Hájku. Práce na přípravách této události probíhaly již s několikadenním předstihem, kdy bylo třeba připravit trasu pro soutěž dětí a posekat trávu v areálu. V den konání se od ranních hodin připravovala jednotlivá stanoviště, prostory na hájku a výčep. Během všech příprav jsme nervózně vyčkávali, zda nás operační středisko povolá do oblastí postižených čtvrtečním řáděním tornáda. Členové zásahové jednotky byli na tuto možnost připraveni už od pátečního rána, k povolání však ani během soboty nedošlo. Na odpolední akci přišlo přibližně 80 dětí a po absolvování trasy a pobavení se v areálu jsme pro ně vytvořili pořádnou dávku již tradiční pěny. Od 18:00 následoval úklid Hájku, aby bylo možné ve 20:00 zahájit večerní zábavu pro dospělé. K tanci a poslechu celý večer hrála kapela Lácaranka a o úspěšnosti celé akce svědčí i fakt, že poslední hosté odcházeli až za svítání. Moc děkujeme maminkám našich mladých hasičů, které zajistily odpolední práci ve výčepu. Dík patří také klukům, kteří celý den vydrželi u udírny a grilu. Během večerní zábavy pak ve výčepu vypomohli přátelé z Bohumilic - zcela oprávněně tak jediné sólo večera patřilo právě jim. Neděli jsme si vyčlenili na úklid Hájku a následně hasičky. Zde nastaly také přípravy materiálu na pondělní výpomoc v tornádem postižených oblastech, kam nás z operačního střediska nakonec povolali. Do Hrušek u Břeclavi odjelo pomáhat celkem 8 členů zásahové jednotky a rozhodně se nejednalo o jediný výjezd k pomoci. Ale o tom si přečtete více v příštích zprávách.

Sbor má již plány i na letošní léto. Opět budeme organizačně zaštiťovat letní dětský tábor ve Vřesovicích. Pro naše mladé hasiče budeme pořádat také čtyřdenní tábor na chatě u Kobeřic. Zde se budeme především bavit, ale dojde také na tréninky a nácvik hasičské fontány, kterou následně předvedeme 31. července v Olšanech. A kdo ví, třeba se nám ji opět podaří zopakovat i v Bošovicích. Plánujeme také pravidelný zájezd, předběžný termín je 11. září.

Výbor SDH Bošovice přeje všem klidné a příjemné prožití letních prázdnin!

Brigáda v hasičce

12. června 2021

Čas od času je potřeba udělat pořádný úklid a případně provést drobné úpravy na technice, které zajistí buď její delší životnost či případně usnadní budoucí činnost. Za tímto účelem se členové JSDH a SDH Bošovice sešli v sobotu ráno a společně provedli úklid v hasičce, úpravu Tatry (výměna baterií, montáž osvětlovacího stožáru) a instalaci odsávání.

Dárcovství krve v hasičce

15. dubna 2021

Již příliš dlouho v naší zemi přetrvává nepříznivá situace kvůli koronavirové nákaze. Všichni se snažíme vytrvat, udržet si pozitivní mysl a pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce. Na únorové schůzi výboru SDH Bošovice (okres Vyškov) tak vzešla od jednoho z členů myšlenka v podobném duchu - hasiči z Bošovic mohou pomoci v této složité době dárcovstvím krve. Myšlenka se ujala a sbor začal plánovat průběh celé akce. Původní představa byla velmi jednoduchá a standardní. Devět členů sboru se vypraví naším DA na transfuzní stanici v Brně a zúčastní se zde odběru. Starosta sboru tak dostal za úkol zarezervování vhodného termínu a vykomunikování podmínek odběru. Vzhledem k situaci však koordinátor odběru zastupující brněnskou nemocnici nabídl jinou, mnohem zajímavější variantu - mobilní odběrová stanice přijede přímo do hasičské zbrojnice v Bošovicích! Podmínkou tohoto typu odběru bylo zajištění účasti 35 až 40 dobrovolníků, kteří budou moci ve zbrojnici krev darovat. Tuto výzvu sbor moc rád přijal, jelikož první ohlasy ze strany hasičů byly velmi pozitivní a počet zájemců již od první chvíle převyšoval počet původních devíti dárců. Výzva k zapojení do této akce byla zveřejněna na plakátech v obci, elektronickou formou ji pak sdílely desítky uživatelů sociálních sítí. Zájemci se mohli jednoduše zaregistrovat na oficiálních webových stránkách SDH Bošovice a první registrace na sebe nenechaly dlouho čekat. Po vyslovení nápadu a zajištění propagace celé události zbývalo vhodně připravit odběrové místo. Dva týdny před plánovaným odběrem přijeli zástupci transfuzní stanice FN Brno zkontrolovat prostory hasičské zbrojnice a informovat o dalších krocích, které je třeba ještě před odběrem vykonat. Vše bylo v pořádku, internetové připojení fungovalo na jedničku a zbrojnice tak byla označena za vhodné místo pro provedení odběrů. Samotné odběry se konaly ve čtvrtek 15. dubna a vzhledem k nutnosti dodržení vládních nařízení bylo třeba rozdělit dárce do tří skupin a zamezit tak hromadnému setkávání. Po celou dobu konání odběrů bylo na místě přítomno navíc několik ochotných členů sboru, kteří nabízeli účastníkům občerstvení po odběru a pomáhali také po organizační stránce. K odběru se dostavilo 39 dárců, 16 žen a 23 mužů. Celkem 23 dobrovolníků přišlo darovat krev úplně poprvé. Z tohoto celkového počtu muselo být nakonec 8 zájemců vyřazeno z odběrů kvůli různým zdravotním překážkám, samotné odběry tak absolvovalo celkem 31 dárců. SDH Bošovice všem dárcům moc děkuje a váží si účasti každého z nich! Je skvělé vidět u tolika lidí zájem a snahu pomáhat i v těchto náročných dnech. Všichni členové sboru věří, že darovaná krev pomůže co největšímu počtu potřebných. A pokud nyní čtete o akci tohoto typu poprvé a dárcovství vás oslovilo, SDH Bošovice bude obdobnou akci pořádat opět na podzim tohoto roku a již se na její organizaci velmi těší. 

Za SDH Bošovice, starosta sboru Aleš Skulínek


Akce měla velký úspěch, a proto se bude opakovat v listopadu!

Hasičská fontána

13. července 2019

Oslava 100. výročí vzniku Československé republiky

18. srpna 2018


Dobrý den vážení přátelé. Dne 18. srpna v odpoledních hodinách náš sbor pořádal akci k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky. Začátek se konal ve 14:00 u pomníku na Rybníčku. Zde se zavzpomínalo na spoluobčany padlé během válek a byl položen věnec k pomníku. Poté jsme se průvodem přesunuli do areálu Hájek, kde asi v 15:30 započal hlavní program této akce. Jednalo se o netradiční závody mladých hasičů. Hlavním účelem této soutěže bylo, aby si děti vyzkoušely něco nového. Družstva startovala z automobilu. Poté si závodníci museli vzít potřebné vybavení z bedýnek, které měly imitovat úložné prostory v zásahovém vozidle. Na dráze byly připravené překážky, které musely překonat. Této dovednostní zkoušky se zúčastnily družstva z obcí: Bošovice, Lovčičky, Milešovice, Olšany a Hostěrádky-Rešov. Všem děkujeme za účast. Pro všechny diváky a závodníky bylo zajištěno občerstvení. Když už se nám blížil konec ukázek, přihlásilo se nám další družstvo. Jednalo se o družstvo složené z vedoucích mládeže, dorostenců a členů zásahové jednotky. Říkali si "Víbjer s bobulý" (Výběr z bobulí). Už jen jejich přezdívka naznačovala něco netradičního ať v gramatických chybách, tak i ve složení. A také tomu to tak bylo. Všechny diváky i děti pobavily a předvedli rekordní čas tohoto závodu.